+46 (0)10-101 03 34

Skapa SSL

 
 
 

Detta verktyg skapar ett självsignerat SSL certifikat.

Du kan använda verktyget för följande ändamål:

  • Skapa privat nyckel och ett själv-utfärdat SSL (kommer att visa fel i webbläsare)

 

Ange data för ditt SSL certifikat (följande innehåll är ett exempel)

FQDN på det primära servernamn som används. Ex. www.fairssl.se
E‑postadress till kontaktperson, är typiskt blank (inget innehåll)
Företagsnamn på ägaren av certifikatet, kom ihåg att det ska vara samma som CVR inkl. ändelse
Möjligen företagsavdelning, t.ex. IT-avdelningen. Om ingen ange samma som företagsnamn
Bynamn på företaget som visat i CVR, ange utan åäö eller specialtecken
Stat, i Sverige används typiskt kommun eller län, igen utan åäö
Land av företagets primära adress eller plats för användning av certifikat
Nyckeltyp och storlek på certifikatet, standard som rekommenderas är 2048 bit
Algoritm för själv-utfärdat certifikat, standard som rekommenderas är SHA-1
Giltighet på mer än 10 år på själv-utfärdade certifikat kan orsaka oväntade problem

Vigtig information - Läs först!

Detta verktyg är utformat för att enkelt skapa CSR och SSL certifikat. Vi gör vårt bästa för att hålla denna server säker och din privata nyckel sparas aldrig. För högsta säkerhetsnivå vänligen skapa privata nycklar och CSR på dina lokala servrar
Skapar privat nyckel...
(Att skapa en slumpmässig nyckel tar ett tag...)

Skapar offentligt tillgänglig nyckel...
(Detta är ditt sjalvsignerade SSL certifikat)

Nästan klar, vänligen vänta...
(Avslutar sista kontrollen)

Uhoh vi borde vara klara nu
(Detta kan bero på hög serverbelastning, vänligen vänta...)

Uhoh vi borde vara klara nu
(Detta kan bero på hög serverbelastning, vänligen vänta...)
 

Det med smått

Användning av detta verktyg sker på egen risk. Vi gör vårt bästa för att säkra dina data, bl.a. genom att detta verktyg upprättar och lämnar ut den privata nyckeln 100% från minne och aldrig som fil, nyckeln raderas direkt efter utlämnande till din server. Bör endast användas från en sida med SSL-kryptering.

Om du vill skapa en CSR eller ett själv-utfärdat SSL certifikat kan du använda OpenSSL verktyget gratis med följande kommandon:

Ny privat nyckel + CSR: openssl req -out tillutgivare.csr -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout minprivate.key

Ny privat nyckel + Själv-utfärdat SSL: openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout minprivate.key out selfsigned.pem