+46 (0)10-101 03 34

Generell information

 
 
 
Vilken funktion har SSL-certifikat?
SSL-certifikat används på webbplatser och diverse servrar för att garantera säkerheten mellan klient / användaren och servern / tjänsten. SSL-certifikatet blir utfärdat till ett allmänt tillgängligt namn som identifierar servern på internet.

SSL-certifikat garanterar följande säkerhet :
Kryptering mellan servern och klienten ser till att ingen annan kan "lyssna" kommunikation, inklusive skickande av personlig information, användarnamn och lösenord.

  Identitet godkännande garanterar för kunden att denne kommunicerar med rätt server. Det är också detta som tar bort "varningen" i webbläsare.

Varför behöver du SSL-säkerhet?
Att ha ett offentligt utfärdat SSL-certifikat på servern garanterar problemfri tillgång för användarna och deras klienter, utan varningar eller felmeddelanden. Det garanterar också att kommunikationen är säkrad mellan klienten och servern, vilket förhindrar att privat information inklusive lösenord kan läcka ut.

Alla företag med servrar oavsett typ som tillgås säkert med ett användarnamn och lösenord kräver ett SSL-certifikat. Detta omfattar servrar som: Small Business Server, Exchange Server, Lotus Notes, Remote Desktop, Citrix Access Gateway, VPN-servrar, Lync och många fler.

Användande av SSL-certifikat för att garantera kundernas förtroende och säkerhet är av avgörande betydelse för e-handel webbplatser. Kända SSL varumärken, Site Seals och gröna adressfält har dessutom visat sig öka omvandlingar/försäljning och visar på skillnad från konkurrerande webbplatser.