AutoCSR SSL certifikats installation på Windows Server och IIS

AUTOCSR SSL CERTIFIKATS INSTALLATION PÅ WINDOWS SERVER OCH IIS
Följande guide beskriver hur man importerar en certifikatbackup fil i PKCS12/PFX format på en Windows server. Vid beställning av certifikat med AutoCSR kommer certifikatet levereras som en beckupfil som inkluderar både privat och offentlig nyckel, krypterat med en kod.

Guiden är en kort guide till installeringen av certifikat utfärdade via AutoCSR på Windows Server och IIS.

Första kapitlet beskriver installationen.
Andra kapitlet berättar hur Ni aktiverar det i IIS 7 och framåt.
Det sista kapitlet Aktivering av installerat certifikat I IIS 6.0 och tidigare beskriver i några kortfattade punkter hur Ni aktiverar certifikat i IIS 6 och tidigare.

Avslutningsvis bör ni efter all konfiguration testa er certifikatinstallation gratis på www.bluessl.com/sv/ssltest.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING (klickbar):
   Installation av AutoCSR certifikat på Windows Server
   Aktivering av installerat certifikat i IIS 7+
   Aktivering av installerat certifikat I IIS 6.0 och tidigareINSTALLATION AV AUTOCSR CERTIFIKAT PÅ WINDOWS SERVER
1.  Starta en MMC konsol som administrator på servern (om du blir uppmanad välj continue).


2.  Lägg till Certificates snap –in modulen till MMC konsolen


3.  Välj ”Computer Account”  > ”Local Computer”

4.  Välj ”Personal” mappen > ”All Tasks” > ”Import”


5.  Sök fram platsen där du sparat Certifikats backup filen


6.  Fyll i koden som certifikatet är krypterad med, den har Ni fått på SMS. Klicka även i att Ni skall kunna Exportera detta certifikat.


7.  Välj var certifikatet skall placeras (välj Automatically...)


7.  Sedan borde Ni få upp en notis om att importen lyckades.


AKTIVERING AV INSTALLERAT CERTIFIKAT I IIS 7.0 & 7.5
1.  Starta en ”Inter Information Services (IIS) Manager” konsol. (Finns i ”Administrative Tools” under ”Start”).

2.  Expandera servern och ”Sites” till du kan se den website du vill aktivera SSL certifikatet på.

3.  Markera och högerklicka på den Website du önskar att aktivera SSL certifikatet på. Välj ”Edit Bindings…”


4.  Välj den site bindings  (port och adress) som skall ändras (Typ: HTTPS) och klicka på ”Edit”.


5.  I listan över installerade SSL certifikat, kan man nu välja ett nytt certifikat.


6.  Efter du gjort ditt val kan du klicka på ”View”, för att se att innehållet stämmer överens med det nya certifikatet, t ex Utgångsdatum, servernamn och att det finns en privat nyckel som passar till certifikatet.AKTIVERING AV INSTALLERAT CERTIFIKAT I IIS 6.0 OCH TIDIGARE
1.  Starta en ”Inter Information Services (IIS) Manager” konsol. (Finns i ”Administrative Tools” under ”Start”).

2.  Högerklicka på websiten och välj egenskaper ”Properties”

3.  Välj ”Directory security” fliken och välj ”Server certificates”

4.  Välj ”Assign certificate” och klicka på nästa.

5.  Hitta ditt installerade certifikat, välj och klicka sedan på OK.