Installations service

Få ditt SSL-certifikat installerat till ett fast pris

Vi installerar SSL-certifikat på alla system, inklusive följande:

 • Internet Information Server.
 • Exchange Server, Lotus Notes.
 • Cpanel, Plesk, Webmin och andra webbkontrollpaneler.
 • Apache2, Apache Tomcat, Nginx, HAProxy och andra Unix-servrar.
 • Skype for Business, Lync, Remote Desktop Service.
 • Cisco, Checkpoint, Sonicwall och andra brandvägg-VPN-servrar.
 • Synology NAS, QNAP NAS.


Installationsstandard

 • Pris SEK 760,- exkl. moms.
 • Utförs via webbkontrollpanel eller TeamViewer direkt till en Windows-tjänst med ett GUI.


Installation Plus

 • Pris SEK 1.130,- exkl. moms.
 • Utförs via TeamViewer, RDP, SSH, VPN eller liknande till alla typer av servrar.


Tilläggspriser läggs till basinstallationspriset

 • Kvälls/akut SEK 380,- exkl. moms.
 • Natt/helg SEK 760,- exkl. moms.
 • Extra certifikat eller 3 extra tjänster/webbplatser under samma installation SEK 380,- exkl. moms.


Villkoren
Ingår i certifikatinstallationen är installationen av 1 SSL-certifikat där vi skapar den privata nyckeln, installerad på 1 server med upp till 3 tjänster eller webbplatser med användning av certifikatet.
Standardinstallation är när vi kan installera och aktivera certifikatet via en webbkontrollpanel eller direkt genom en TeamViewer-anslutning direkt till en Windows Server där certifikatet är installerat i Windows Certificate Store.
Plusinstallation är när vi behöver ansluta via olika medel, t.ex.: genom en annan maskin, VPN, RDP, SSH, etc. eller om vi måste konfigurera servern via konfigurationsfiler på en kommandotolk, t.ex.: NginX, HAProxy, Apache, Tomcat, Cisco ASA, etc.

Vi kommer så långt det är möjligt att utföra installationen utan avbrott, men det finns alltid en risk för krascher. Vi kan utföra installationen utanför ordinarie arbetstid mot en extra kostnad.

Installationen utförs vanligtvis efter överenskommelse eller på begäran vid första tillgängliga tid, vardagar mellan kl. 12.00 och 16.00.

Ett akut/kvällstillägg läggs till om installationen måste utföras som en akut uppgift eller om den måste utföras på en vardag mellan kl. 9.00 och 12.00 samt kl. 16.00 och 18.00.

Ett helg/natt-tillägg läggs till varje dag från kl. 18.00 till kl. 09.00, samt hela lördag och söndag.

Vi behöver administratörsåtkomst till servern och vi föredrar tillfälliga åtkomstkoder, t.ex. via TeamViewer. Vi kommer inte att få åtkomst till systemen efter att installationen har slutförts, men det är kundens ansvar att stänga av åtkomsten och ändra lösenord efter avslutad installation.

Observera att installationen inkluderar installation och aktivering av SSL-certifikatet. Installationen inkluderar inte ändring av HTML/kod, omdirigering eller felsökning av olika serverproblem.

TeamViewer Nedladdning
TeamViewer kräver inte en fullständig installation, utan kan köras med hjälp av QuickSupport-programvaran nedan.
https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe